Zahrady

 • Po osobní domluvě Vás navštívíme přímo na místě, kde se domluvíme a upřesníme Vaše požadavky.

 • Místo realizace fotograficky zdokumentujeme a převezmeme od Vás půdorys pozemku s umístěním staveb, chodníků apod….

 • Při návrhu a výběru dřevin do výsadby upřednostňujeme spolupráci s Vámi a poskytneme katalog rostlin.

 • Na základě zjištěných informací vytvoříme 3D návrh budoucí realizace.
 • chemickou likvidaci nevhodných porostů

 • veškeré terénní úpravy (navezení zeminy/substrátu, urovnání pozemku)

 • zhotovení automatického závlahového systému (kapkovací hadice, postřikovače)

 • rozmístění a výsadbu dřevin (za konzultace se zákazníkem)

 • mulčování kůrou

 • realizace travních ploch (pokládka travních koberců, osetí travním semenem)

 • hnojení

 • zhotovení jezírek a skalek

Po realizaci zahrady nabízíme i kompletní údržbu a péči o zahradu:

 • posekání travních ploch

 • hnojení

 • vertikutace, neboli prořezání trávníku

 • chemické odplevelení pomocí speciálních herbicidů

 • postřik proti chorobám a škůdcům
 • posekání travních ploch

 • hnojení

 • vertikutace, neboli prořezání trávníku

 • chemické odplevelení pomocí speciálních herbicidů

 • postřik proti chorobám a škůdcům
 • odborný řez

 • zmlazení porostu

 • úprava živých plotů

 • tvarování keřů

 • hnojení

 • chemická ochrana

 • doplnění mulčovací kůry