Veřejná zeleň

 • kompletní úpravy pro městské parky (výsadby, montáž laviček, dětských hřišť, vyštěrkování chodníčků, aj.)

 • terénní úpravy

 • zhotovení trávníků

 • úpravy parků, náměstí, škol, ulic a hřišť

 • výsadba vzrostlých dřevin

 • osazování nádob letničkami apod.

 • výsadba květinových záhonů
 • sekání a údržba travnatých ploch

 • řez a úprava živých plotů a keřových skupin

 • odborný řez stromů (i s použitím vysokozdvižných plošin)

 • kácení stromů

 • údržba květinových záhonů

 • sběr listí

 • odvoz a likvidace odpadu

 • odborný řez stromů a keřů

 • chemická ošetření proti chorobám, škůdcům a plevelům